وسایل حفاظت فردی

وسایل حفاظت فردی دستگاه تنفسی

بنا به تعریف وسایلی هستند که به منظور حفاظت از سیستم تنفسی طراحی شده اند تا از استنشاق هوای آلوده جلوگیری نمایند . ماسکها این حفاظت را هم بوسیله گرفتن آلاینده ها از هوای استنشاقی و هم به وسیله هوا رسانی از طریق یک منبع هوای قابل استنشاق تأمین میکنند.
ماسکهای حفاظت تنفسی بطور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند :

1 - ماسکهای تصفیه کننده هوا

2 - ماسکهای رساننده هوای اتمسفری

ماسکهای تصفیه کننده هوا

ماسکهایی هستند که آلاینده های موجود در هوای استنشاقی را می گیرند و خود به چهار دسته تقسیم میشوند :

الف - ماسکهای حذف کننده ذرات

این نوع ماسکها به منظور حفاظت در برابر گرد و غبارها ، فیومها و میستها مورد استفاده قرار می گیرند . در این نوع ماسکها از مواد فیبری و الیافی همچون کاغذ ، نمد و یا پارچه برای به دام اندازی آلاینده ها استفاده می شود .

/ 0 نظر / 10 بازدید